Augurk 'Hokus'
Cucumis sativus hokus
Ga direct naar productinformatie
1 van 2

InleidingAugurkenkomenoorspronkelijkuit Klein-Azië. De eerstesporen van de augurkenteeltdateren van meerdan 3000 jaargeleden. De oudeEgyptenaren en Griekengebruiktenzeookalsspecerij en in de Middeleeuwenwerdenze in Europa geïntroduceerd. VroegeAmerikaansekolonistenbrachtenookaugurkzadenmeenaarNoord-Amerika.Tegenwoordigwordenaugurken over de helewereldgeteeld en zijnzevooralpopulair in Europa en Noord-Amerika.Rassen en kenmerkenDe Hokusaugurk is eenbijzonderpopulairevariëteitvanwegezijnkleine, donkergroenevruchten. Watditrasuniekmaakt, is dat het geendoornen of bitterheidheeft, waardoor het eenidealekeuze is voorwie op zoek is naareenzoete en smakelijkeaugurk.Erzijnveelverschillendesoortenaugurken, elk met huneigenuniekekenmerken. De meestvoorkomendesoortenzijngroteaugurken, kleineaugurken, augurken met stevigvruchtvlees en augurken met zachtvruchtvlees. De Hokusaugurkbehoort tot de categorie van de kleineaugurken en onderscheidtzich door zijnzachtesmaak en zijnresistentietegenziekten, vooraltegencladosporium.Aanplant en verzorging van de plantDe augurk is eennogalgulzigegroente die goedgerooktegrondnodigheeft. Bakker-tuindersradenaanrijpe compost (ongeveer 3 kg per m2) toe tevoegen, bijvoorkeur in de herfst, door teschrapen tot eendiepte van 5 cm, nadat u, zoalsbijallegroentegewassen, de grondgoedheeftontkneed. Hijhoudt van neutralegrond (PH 7), maar doet het ookgoed in lichtzure of alkalischegrond (PH tussen 5,5 en 7,5).De augurkkan plat wordengeteeld, maar omruimtetebesparen, moet u nietaarzelenomzijnlianenzijdetebenutten door hem op tehangen: op een met gaasbekleed frame met eenhelling van 45% biedthijeenweldadigeschaduwaansla of in een tipi brengthijwatfantasie in de moestuin.Wanneer de plantenverticaalwordengeleid, groeienze op eenenkelestengel die op eenhoogte van 2,5 meter wordtafgeknepen. Wanneer de planten plat zijn, wordenzeboven het tweedebladafgeknepenom twee stengelsteverkrijgen, die op hunbeurtboven het vierdebladwordenafgeknepen. De laatstesnoeibeurtbestaatuit het snoeien tot éénbladbovenelkegevormdevrucht.Augurkengaangoedsamen met maïs, maar vermijd de buurt met tomaten en aardappelen.Eenbeetje extraHet is belangrijkomHokusaugurkengoedtebewarenomhunhoudbaarheidteverlengen. Versgeplukt fruit moetgrondigwordengewassen en gedroogdvoordat het in pottenwordtgedaan en bedekt met azijn of verdundeazijn. Zekunnenookwordeningevrorenvoor later gebruik. Maar let op: eenmaalgeopendmoetenaugurken in de koelkastwordenbewaard en binnen 2 wekenwordengegetenommicrobiëlebesmettingtevoorkomen.

Augurk 'Hokus' Cucumis sativus hokus

Augurk 'Hokus'
Cucumis sativus hokus
Normale prijs € 3,25
Aanbiedingsprijs € 3,25 Normale prijs € 3,25
Inclusief btw.
Momenteel niet op voorraad

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wachstumshöhe 6°C (zone 11a)
Groen
Zaaienperiode Maart - Juni
Plaats: Volle zon
Waterfrequentie Gematigd
Over dit product

InleidingAugurkenkomenoorspronkelijkuit Klein-Azië. De eerstesporen van de augurkenteeltdateren van meerdan 3000 jaargeleden. De oudeEgyptenaren en Griekengebruiktenzeookalsspecerij en in de Middeleeuwenwerdenze in Europa geïntroduceerd. VroegeAmerikaansekolonistenbrachtenookaugurkzadenmeenaarNoord-Amerika.Tegenwoordigwordenaugurken over de helewereldgeteeld en zijnzevooralpopulair in Europa en Noord-Amerika.Rassen en kenmerkenDe Hokusaugurk is eenbijzonderpopulairevariëteitvanwegezijnkleine, donkergroenevruchten. Watditrasuniekmaakt, is dat het geendoornen of bitterheidheeft, waardoor het eenidealekeuze is voorwie op zoek is naareenzoete en smakelijkeaugurk.Erzijnveelverschillendesoortenaugurken, elk met huneigenuniekekenmerken. De meestvoorkomendesoortenzijngroteaugurken, kleineaugurken, augurken met stevigvruchtvlees en augurken met zachtvruchtvlees. De Hokusaugurkbehoort tot de categorie van de kleineaugurken en onderscheidtzich door zijnzachtesmaak en zijnresistentietegenziekten, vooraltegencladosporium.Aanplant en verzorging van de plantDe augurk is eennogalgulzigegroente die goedgerooktegrondnodigheeft. Bakker-tuindersradenaanrijpe compost (ongeveer 3 kg per m2) toe tevoegen, bijvoorkeur in de herfst, door teschrapen tot eendiepte van 5 cm, nadat u, zoalsbijallegroentegewassen, de grondgoedheeftontkneed. Hijhoudt van neutralegrond (PH 7), maar doet het ookgoed in lichtzure of alkalischegrond (PH tussen 5,5 en 7,5).De augurkkan plat wordengeteeld, maar omruimtetebesparen, moet u nietaarzelenomzijnlianenzijdetebenutten door hem op tehangen: op een met gaasbekleed frame met eenhelling van 45% biedthijeenweldadigeschaduwaansla of in een tipi brengthijwatfantasie in de moestuin.Wanneer de plantenverticaalwordengeleid, groeienze op eenenkelestengel die op eenhoogte van 2,5 meter wordtafgeknepen. Wanneer de planten plat zijn, wordenzeboven het tweedebladafgeknepenom twee stengelsteverkrijgen, die op hunbeurtboven het vierdebladwordenafgeknepen. De laatstesnoeibeurtbestaatuit het snoeien tot éénbladbovenelkegevormdevrucht.Augurkengaangoedsamen met maïs, maar vermijd de buurt met tomaten en aardappelen.Eenbeetje extraHet is belangrijkomHokusaugurkengoedtebewarenomhunhoudbaarheidteverlengen. Versgeplukt fruit moetgrondigwordengewassen en gedroogdvoordat het in pottenwordtgedaan en bedekt met azijn of verdundeazijn. Zekunnenookwordeningevrorenvoor later gebruik. Maar let op: eenmaalgeopendmoetenaugurken in de koelkastwordenbewaard en binnen 2 wekenwordengegetenommicrobiëlebesmettingtevoorkomen.

Ref : 020670
Ref : 020670
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe