Gelderse roos 'Roseum'
Viburnum opulus roseum
Weelderige en heldere bloemen
Ga direct naar productinformatie
1 van 7
Sneeuwballen en bessen
Sneeuwbal of Viorneobier: eenmooievoorjaarsplant

De Sneeuwbal, ookbekendals Viburnum opulusRoseum, is eendecoratievestruik die zeergewaardeerdwordt om zijnovervloedigeenschitterendebloei. Het zaluwtuinsierlijksieren in het voorjaar. Deze plant, die behoort tot de familie van de Caprifoliaceae, heeftprachtigebloemenensiervruchten.

Oorsprongenkenmerken van de White Ivy

Inheems in Aziëen Europa, heefthijeen ronde groeiwijzeeneenasgrauweschors die de takkenbedekt. Op volwassenleeftijdkanhijeenhoogte van 3 tot 4 meter bereiken.

De bladerenzijngroen, bladverliezend, handvormigengetand. De witachtigeonderkant is behoorlijkbehaard. De bladerenwordenpaarsrood in de herfst. De plant produceertkleine, helderrodebessen, die eendeel van de winter de struiksiereneneengenotzijnvoorvogels.

Zijnbloeiperiode

Zijngrootstetroef is zijnmooieenovervloedigebloei van mei tot juni. Hun bloemenzijngegroepeerdenvormengrotebolvormigebloemschermen. Vandaarzijnanderenaam "sneeuwbal". Na dezebloeiperiodenemen het gebladerteen de vruchten het over.

Hoe moetik de witteklimopplanten ?

Wijraden u aan het op eenafgelegenplek op eengazonteplaatsen om de schoonheidervantevergroten. Hijgedijt in elkegrondsoort, of het nu klei, kalk of droog is. Hij mag alleen in de vollezon of halfschaduwstaan. Hijheeftgrondnodig die rijk is aanorganischmateriaalen in de breedteendiepte is losgemaaktomgoedtekunnenwortelen.

Hijkanook in een pot wordengekweekt. Kiesdaarvooreenvrijgrote pot, zodat de plant zichruimschootskanontwikkelen. Systematischebewatering is dusnoodzakelijk.

Dezevaste plant bloeituitbundig. Het zal u jaarnajaarvoorzien van bloemenen fruit. Volgens de kwekers van Bakker kun je hem in groepenplanten om eenmassa-effect tecreëren, dankzij de helderebloemenen het weelderigegebladerte. Het is eenuitstekendekeuzevooreenlandelijketuin of rotstuin.

Bakker aanbevelingvoor de verzorging van de Ivy

Dezestruikgroeitsnel. Om zijnvormtebehouden, moet u hem regelmatigsnoeien. Hetzelfdegeldtals het overwoekerdraakt. Bescherm hem zo mogelijktegen late vorst die de bloemknoppenzoukunnenbeschadigen. Volgensonzegespecialiseerde teams is het eenuitstekendemetgezelom in eenbloembed of op de achtergrondteplaatsen om hoogteeninhoud toe tevoegen. U kunt het ookgebruikenomvrijstaandehagentemaken of om tuinrandenteversieren.

Wist je dat ?

Hij is winterhardennietveeleisend, enzeerresistenttegenziektenenplagen. Ditmaakt hem geschiktvoorzowel beginners alservarentuiniers.

In onzeervaringstaat de sneeuwbalookbekendomzijndecoratieveloof. In de herfstkleurenhunbladerenkarmozijnrooden in de winter gevenzeeenvleugjekleurentextuur. Hun rode vruchtengevenookeenkleurrijkeuitstralingaanuw decor. Bovendienlokkenzevogelsnaaruwtuin. Dezestruikbiedteennatuurlijke habitat voordezedieren.

Gelderse roos 'Roseum' Viburnum opulus roseum

Gelderse roos 'Roseum'
Viburnum opulus roseum
Weelderige en heldere bloemen
Normale prijs € 14,45
Aanbiedingsprijs € 14,45 Normale prijs € 14,45
Inclusief btw.
Maak je keuze
Op voorraad
Beschikbaar vanaf 01 Aug
Dit product is niet langer beschikbaar
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 5%
Je bespaart 8%
Je bespaart 10%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wit
Snijbloemen
Winterhard
Plaats: Volle zon
Plaats: Halfschaduw
Wachstumshöhe -22°C (zone 6a)
Bloeiperiode Mei - Juni
Plantperiode Februari - Mei, September - December
Plantafstand 100 cm
Waterfrequentie Gematigd
Ja
Groeihoogte 400 - 400 - 400 cm
Over dit product

Sneeuwballen en bessen

Sneeuwbal of Viorneobier: eenmooievoorjaarsplant

De Sneeuwbal, ookbekendals Viburnum opulusRoseum, is eendecoratievestruik die zeergewaardeerdwordt om zijnovervloedigeenschitterendebloei. Het zaluwtuinsierlijksieren in het voorjaar. Deze plant, die behoort tot de familie van de Caprifoliaceae, heeftprachtigebloemenensiervruchten.

Oorsprongenkenmerken van de White Ivy

Inheems in Aziëen Europa, heefthijeen ronde groeiwijzeeneenasgrauweschors die de takkenbedekt. Op volwassenleeftijdkanhijeenhoogte van 3 tot 4 meter bereiken.

De bladerenzijngroen, bladverliezend, handvormigengetand. De witachtigeonderkant is behoorlijkbehaard. De bladerenwordenpaarsrood in de herfst. De plant produceertkleine, helderrodebessen, die eendeel van de winter de struiksiereneneengenotzijnvoorvogels.

Zijnbloeiperiode

Zijngrootstetroef is zijnmooieenovervloedigebloei van mei tot juni. Hun bloemenzijngegroepeerdenvormengrotebolvormigebloemschermen. Vandaarzijnanderenaam "sneeuwbal". Na dezebloeiperiodenemen het gebladerteen de vruchten het over.

Hoe moetik de witteklimopplanten ?

Wijraden u aan het op eenafgelegenplek op eengazonteplaatsen om de schoonheidervantevergroten. Hijgedijt in elkegrondsoort, of het nu klei, kalk of droog is. Hij mag alleen in de vollezon of halfschaduwstaan. Hijheeftgrondnodig die rijk is aanorganischmateriaalen in de breedteendiepte is losgemaaktomgoedtekunnenwortelen.

Hijkanook in een pot wordengekweekt. Kiesdaarvooreenvrijgrote pot, zodat de plant zichruimschootskanontwikkelen. Systematischebewatering is dusnoodzakelijk.

Dezevaste plant bloeituitbundig. Het zal u jaarnajaarvoorzien van bloemenen fruit. Volgens de kwekers van Bakker kun je hem in groepenplanten om eenmassa-effect tecreëren, dankzij de helderebloemenen het weelderigegebladerte. Het is eenuitstekendekeuzevooreenlandelijketuin of rotstuin.

Bakker aanbevelingvoor de verzorging van de Ivy

Dezestruikgroeitsnel. Om zijnvormtebehouden, moet u hem regelmatigsnoeien. Hetzelfdegeldtals het overwoekerdraakt. Bescherm hem zo mogelijktegen late vorst die de bloemknoppenzoukunnenbeschadigen. Volgensonzegespecialiseerde teams is het eenuitstekendemetgezelom in eenbloembed of op de achtergrondteplaatsen om hoogteeninhoud toe tevoegen. U kunt het ookgebruikenomvrijstaandehagentemaken of om tuinrandenteversieren.

Wist je dat ?

Hij is winterhardennietveeleisend, enzeerresistenttegenziektenenplagen. Ditmaakt hem geschiktvoorzowel beginners alservarentuiniers.

In onzeervaringstaat de sneeuwbalookbekendomzijndecoratieveloof. In de herfstkleurenhunbladerenkarmozijnrooden in de winter gevenzeeenvleugjekleurentextuur. Hun rode vruchtengevenookeenkleurrijkeuitstralingaanuw decor. Bovendienlokkenzevogelsnaaruwtuin. Dezestruikbiedteennatuurlijke habitat voordezedieren.

Ref : 007589
Ref : 007589
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe