Klein Afrikaantje
Roses d'inde double en mélange
Ga direct naar productinformatie
Lage prijs
1 van 2
DubbelegemengdeIndischerozen: een must-have sierras voor de tuin

De experts van Bakker bieden u de dubbelegemengdeIndiaseroosaan. Dit is eenlangdurig, kleurrijk en geurigbloeiendras. Het wordtmeestalgebruiktvoorverschillendedecoratievedoeleinden. Het donkergroeneblad is zeergeurig, wateenmooikleurcontrastgeeft met de veelkleurigedubbelebloemen. De bloemenwordenzeergewaardeerdomhunkleurrijkevisuele effect en mooiegeur. Zewordengebruiktvoor de aanleg van borders en perken, omdatzemooiedichtebossenvormen.

Dezesoortwordtbeschouwdalseeneenjarige en bloeit van de late zomer tot de eerstevorst.

Hoe kweekikdubbelegoudsbloemen in eenmengsel?

Voor het plantenraden de tuinders van Bakker aan de zaden in maartonderbeschuttingtezaaien of vanafmei of half mei, afhankelijk van de regio. Het is ideaalomze in de gronduittezenden. Geefzedaaromlicht water en verwijder de minstkrachtigeplantenomeenafstand van 30 tot 40 cm tussen de plantentebewaren.

Kiesvooreengoedebloeieenzonnige of halfschaduwrijkeplek.Rozenhebbengoedgedraineerdegrondnodig, rijkaanorganischmateriaal en lichtzuur.Houd de grondvochtig en bemestregelmatig met eenlangzaamvrijkomendemeststof om de bloemgroei te bevorderen.

Onzeervaring is datdezerozensoorteenkortlevenbeschoren is. Het is belangrijkom elk seizoenopnieuwtezaaienvooreenregelmatigeoogst. Als u deze tips opvolgt, kunt u gezonde en productievedubbeleIndiaserozen in eenmengselplanten en eengoedeoogstverwachten.

Merk op datdezesoortwordtbeschouwdalseenvaste plant. Zekunnen met goedezorgmeerderejarenwordengekweekt. Vervang de plantenechter om de 3 à 4 jaar om eengoedegroei en bloei te behouden. Zekunnenookwordenvermeerderd door stekken of door zaaienom extra plantenteverkrijgen.

Hoe verzorgikdubbelegemengdegoudsbloemen?

Gemengdedubbelegoudsbloemenzijnkwetsbaarvoorziekten en plagen. De specialisten van Bakker adviserenom de jongeplantenregelmatigtecontroleren. Let op tekenen van ziektenzoalswortel- of bladrot en insectenzoalsbladluizen en slakken. Behandelzesnelom de schadetebeperken en het gewastebeschermen.

Deze plant kan het best binnenshuiswordengekweekt, met goedenatuurlijke of kunstmatigeverlichting. Houdhiervoor de grondvochtig en zorgervoordat u nietrechtstreeks op de bladeren water geeftomschimmelziektentevoorkomen. Om de 2 wekenbemesten met eenverdundevloeibarebloemenmeststof. Snoeidodebladeren en ziekestengelswegomziektevermeerderingtegentegaan.

Wist je dat?

GemengdeIndiaseRozenwordengebruiktvoor diverse decoratievedoeleinden.Zezijnideaalvoorbloementuinen, rotstuinen en borders. Ditraskanookwordengeplant in potten, hangendetuinen, golfbanen, parken en recreatiegebieden.

Bovendienzijndezerozenrijkaan vitamine C, foliumzuur en antioxidanten. Zeworden in de traditionelegeneeskundegebruiktomverschillendeziektentebehandelen. De bloemenhebbeneengroteinvloed op het milieu, omdatzebestuivendeinsectenaantrekken, zoalsbijen, vlinders en kolibries. Dezebestuiversdragenbijtot de bestuiving van andereplanten en hetecologischevenwicht in de tuin. Bovendiendient dit ras alsvoedselvoorvogels en kleinedieren.

Klein Afrikaantje Roses d'inde double en mélange

Klein Afrikaantje
Roses d'inde double en mélange
Normale prijs € 1,95
Aanbiedingsprijs € 1,95 Normale prijs € 1,95
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%
Je bespaart 20%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Snijbloemen
Meerkleurig
Bloeiperiode Juni - Oktober
Zaaienperiode Maart - Mei
Plaats: Volle zon
Waterfrequentie Gematigd
Groeihoogte 60 cm
Over dit product

DubbelegemengdeIndischerozen: een must-have sierras voor de tuin

De experts van Bakker bieden u de dubbelegemengdeIndiaseroosaan. Dit is eenlangdurig, kleurrijk en geurigbloeiendras. Het wordtmeestalgebruiktvoorverschillendedecoratievedoeleinden. Het donkergroeneblad is zeergeurig, wateenmooikleurcontrastgeeft met de veelkleurigedubbelebloemen. De bloemenwordenzeergewaardeerdomhunkleurrijkevisuele effect en mooiegeur. Zewordengebruiktvoor de aanleg van borders en perken, omdatzemooiedichtebossenvormen.

Dezesoortwordtbeschouwdalseeneenjarige en bloeit van de late zomer tot de eerstevorst.

Hoe kweekikdubbelegoudsbloemen in eenmengsel?

Voor het plantenraden de tuinders van Bakker aan de zaden in maartonderbeschuttingtezaaien of vanafmei of half mei, afhankelijk van de regio. Het is ideaalomze in de gronduittezenden. Geefzedaaromlicht water en verwijder de minstkrachtigeplantenomeenafstand van 30 tot 40 cm tussen de plantentebewaren.

Kiesvooreengoedebloeieenzonnige of halfschaduwrijkeplek.Rozenhebbengoedgedraineerdegrondnodig, rijkaanorganischmateriaal en lichtzuur.Houd de grondvochtig en bemestregelmatig met eenlangzaamvrijkomendemeststof om de bloemgroei te bevorderen.

Onzeervaring is datdezerozensoorteenkortlevenbeschoren is. Het is belangrijkom elk seizoenopnieuwtezaaienvooreenregelmatigeoogst. Als u deze tips opvolgt, kunt u gezonde en productievedubbeleIndiaserozen in eenmengselplanten en eengoedeoogstverwachten.

Merk op datdezesoortwordtbeschouwdalseenvaste plant. Zekunnen met goedezorgmeerderejarenwordengekweekt. Vervang de plantenechter om de 3 à 4 jaar om eengoedegroei en bloei te behouden. Zekunnenookwordenvermeerderd door stekken of door zaaienom extra plantenteverkrijgen.

Hoe verzorgikdubbelegemengdegoudsbloemen?

Gemengdedubbelegoudsbloemenzijnkwetsbaarvoorziekten en plagen. De specialisten van Bakker adviserenom de jongeplantenregelmatigtecontroleren. Let op tekenen van ziektenzoalswortel- of bladrot en insectenzoalsbladluizen en slakken. Behandelzesnelom de schadetebeperken en het gewastebeschermen.

Deze plant kan het best binnenshuiswordengekweekt, met goedenatuurlijke of kunstmatigeverlichting. Houdhiervoor de grondvochtig en zorgervoordat u nietrechtstreeks op de bladeren water geeftomschimmelziektentevoorkomen. Om de 2 wekenbemesten met eenverdundevloeibarebloemenmeststof. Snoeidodebladeren en ziekestengelswegomziektevermeerderingtegentegaan.

Wist je dat?

GemengdeIndiaseRozenwordengebruiktvoor diverse decoratievedoeleinden.Zezijnideaalvoorbloementuinen, rotstuinen en borders. Ditraskanookwordengeplant in potten, hangendetuinen, golfbanen, parken en recreatiegebieden.

Bovendienzijndezerozenrijkaan vitamine C, foliumzuur en antioxidanten. Zeworden in de traditionelegeneeskundegebruiktomverschillendeziektentebehandelen. De bloemenhebbeneengroteinvloed op het milieu, omdatzebestuivendeinsectenaantrekken, zoalsbijen, vlinders en kolibries. Dezebestuiversdragenbijtot de bestuiving van andereplanten en hetecologischevenwicht in de tuin. Bovendiendient dit ras alsvoedselvoorvogels en kleinedieren.

Ref : 001107
Ref : 001107
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe