Ga direct naar productinformatie
1 van 2
Red Hybrids Oriental Hebebore, eenmooie en sierlijkebloem.

De Oriental Hebebore Red Hybrids is een van de vasteplanten met groenblijvendblad. Alshijvolwassen is, kanhijeenhoogte van 70 cm bereiken. Deze plant wordtgewaardeerdomzijnwinterhardheid en is bestandtegentemperaturen tot -15°C. Het is daaromgeschiktvoortuiniers die in regio's met koude winters wonen. Hijbloeit van januari tot maart.

Kenmerken van de soort

ErzijnvelesoortenHelleborus, elk met uniekekenmerken. De Oriental Hebebore Red Hybrids wordtgekenmerkt door zijnvroegebloei, met helderrodebloemen die al in januariverschijnen. Erzijnechterookanderesoorten, zoals de Stephanie Helleborus, die lichtrozebloemenheeft. De Christmas Helleborusheeftwittebloemen, terwijl de Spotted Hybrids Helleborusbloemenheeft met eengevlektpatroon. Elk van dezesoortengeefteenuniektintjeaaneentuin. Kiesgewoon het exemplaardat past bijuwvoorkeuren en de beschikbareplaats in uwtuin.

Plant- en verzorgingstips

Bij het planten van de Oriental Hebebore Red Hybrids adviseert Bakker eenplek met gedeeltelijkeschaduwtekiezen. Dezevaste plant heeftookeengoedgedraineerdebodemnodig die rijk is aanorganischmateriaal. Vooreenoptimalegroei van de plant moet u de aanbevolenplantafstandenvoorelkesoort in achtnemen. Ten slotte is regelmatigmulchenessentieelom de bodemgoedvochtigtehouden.

De Oriental Hebebore Red Hybrids hebbennietveelonderhoudnodigalszeeenmaalgoedstaan. De bladerenmoetenechterregelmatigwordengecontroleerd op tekenen van ziekten of plagen. De specialisten van Bakker adviserenbijproblemenonmiddellijkebehandeling. Bovendienmoeten de dodebladerenregelmatigwordengesnoeidom de plant ergoeduittelatenzien. Ten slotte is ookregelmatigebemestingnoodzakelijkom de plant goedtelatengroeien.

Wist je dat?

De Oriental Hellebore Red Hybrids kunnen op veelverschillendemanierenwordengebruikt. U kunterbijvoorbeeldthematuinenmeeaanleggen. Bakker hoveniersraden u bijvoorbeeldaan hem in uwwintertuin op tenemen met vroeg- en laatbloeiendeplanten. Deze plant is ookideaalvoor het aanleggen van eenmeditatietuin. In ditgevalkunt u het combineren met rustige en serene bloeiendeplantenomeenvredige en serene sfeertecreëren.

Het is ookinteressantom de Oriental Hebebore Red Hybrids teintegreren in eenwellnesstuin. Je kunt het combineren met geneeskrachtigeplantenomeenruimtetecreërenvoorlichamelijke en geestelijkegenezing en welzijn. In eenaromatherapietuinkandeze plant wordengecombineerd met aangenaamgeurendesoorten om eenplek van ontspanning en olfactorischwelzijntecreëren.

Ten slotte is Red Hybrids Oriental Hebeboreeen plant waarmeeookecologischetuinenkunnenwordenaangelegd. U kunt het combineren met verschillendeplantensoortenomeennatuurlijke habitat tecreërenvoorinsecten, vogels en anderedieren.

Ref : 025382

Nieskruid 'Red Hybrids'

Helleborus orientalis red hybrids

Normale prijs € 10,45
Aanbiedingsprijs € 10,45 Normale prijs € 10,45
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 8%
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%

Beveiligde betaling

Gratis levering vanaf 59€

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Bladhoudend in de winter
Rood
Bloeiperiode Januari - April
Plaats: Halfschaduw
Plaats: Schaduw
Over dit product

Red Hybrids Oriental Hebebore, eenmooie en sierlijkebloem.

De Oriental Hebebore Red Hybrids is een van de vasteplanten met groenblijvendblad. Alshijvolwassen is, kanhijeenhoogte van 70 cm bereiken. Deze plant wordtgewaardeerdomzijnwinterhardheid en is bestandtegentemperaturen tot -15°C. Het is daaromgeschiktvoortuiniers die in regio's met koude winters wonen. Hijbloeit van januari tot maart.

Kenmerken van de soort

ErzijnvelesoortenHelleborus, elk met uniekekenmerken. De Oriental Hebebore Red Hybrids wordtgekenmerkt door zijnvroegebloei, met helderrodebloemen die al in januariverschijnen. Erzijnechterookanderesoorten, zoals de Stephanie Helleborus, die lichtrozebloemenheeft. De Christmas Helleborusheeftwittebloemen, terwijl de Spotted Hybrids Helleborusbloemenheeft met eengevlektpatroon. Elk van dezesoortengeefteenuniektintjeaaneentuin. Kiesgewoon het exemplaardat past bijuwvoorkeuren en de beschikbareplaats in uwtuin.

Plant- en verzorgingstips

Bij het planten van de Oriental Hebebore Red Hybrids adviseert Bakker eenplek met gedeeltelijkeschaduwtekiezen. Dezevaste plant heeftookeengoedgedraineerdebodemnodig die rijk is aanorganischmateriaal. Vooreenoptimalegroei van de plant moet u de aanbevolenplantafstandenvoorelkesoort in achtnemen. Ten slotte is regelmatigmulchenessentieelom de bodemgoedvochtigtehouden.

De Oriental Hebebore Red Hybrids hebbennietveelonderhoudnodigalszeeenmaalgoedstaan. De bladerenmoetenechterregelmatigwordengecontroleerd op tekenen van ziekten of plagen. De specialisten van Bakker adviserenbijproblemenonmiddellijkebehandeling. Bovendienmoeten de dodebladerenregelmatigwordengesnoeidom de plant ergoeduittelatenzien. Ten slotte is ookregelmatigebemestingnoodzakelijkom de plant goedtelatengroeien.

Wist je dat?

De Oriental Hellebore Red Hybrids kunnen op veelverschillendemanierenwordengebruikt. U kunterbijvoorbeeldthematuinenmeeaanleggen. Bakker hoveniersraden u bijvoorbeeldaan hem in uwwintertuin op tenemen met vroeg- en laatbloeiendeplanten. Deze plant is ookideaalvoor het aanleggen van eenmeditatietuin. In ditgevalkunt u het combineren met rustige en serene bloeiendeplantenomeenvredige en serene sfeertecreëren.

Het is ookinteressantom de Oriental Hebebore Red Hybrids teintegreren in eenwellnesstuin. Je kunt het combineren met geneeskrachtigeplantenomeenruimtetecreërenvoorlichamelijke en geestelijkegenezing en welzijn. In eenaromatherapietuinkandeze plant wordengecombineerd met aangenaamgeurendesoorten om eenplek van ontspanning en olfactorischwelzijntecreëren.

Ten slotte is Red Hybrids Oriental Hebeboreeen plant waarmeeookecologischetuinenkunnenwordenaangelegd. U kunt het combineren met verschillendeplantensoortenomeennatuurlijke habitat tecreërenvoorinsecten, vogels en anderedieren.

Onze geverifieerde klantbeoordelingen