Witte klaver
Trifolium repens
Uitstekend vers diervoer
Ga direct naar productinformatie
1 van 5
Dwergklaver: eenzeerpraktische plant vooreengroen gazon

Dwergklaveriseenwinterharde plant die bestandistegenextremetemperaturen en droge, arme grond. Het isdaarombijzondergeschiktvoorregio's met moeilijkeklimatologischeomstandigheden.

Dit ras isbijzonderpopulair in Noord-Amerika, vooral in Canada, vanwege de velevoordelenvoor de biodiversiteit van het gras. Het wordtvaakgemengd met gras in veeltuinen.

De experts van Bakkerbevelen het aanbijtuiniers die eenecologisch en duurzaam gazon willenaanleggen.

De verschillendesoortendwergklaver

Er zijnvelesoortendwergklaver, elk met zijneigenuniekekenmerken. Sommigezijnbeterbestandtegenziekten en insecten, terwijlanderegroterebladeren of kleurrijkerebloemenhebben. Onze ervaringisdat het belangrijkis om voor het planten het ras te kiezendat het bestebijuwbehoeften en klimaatpast.

Bestepraktijkenvoor de teelt van wittedwergklaver

Kiesbij het planten van dwergklavereenzonnige of halfschaduwrijkeplek om je zaden te planten. De grondmoetookgoedgedraineerd en rijkaanvoedingsstoffenzijn. Pas op dat u de dwergklaver niet te veel water geeft, wanthijgeeft de voorkeuraanenigszinsdrogegrond. Wijradenaan in de herfst of winter te zaaienvooreen optimale kieming.

Dezesoortiseen vaste plant, watbetekentdathijelkjaarvanuit de wortelsterugkeert. Dit betekentdat u niet elkjaaropnieuwhoeft te zaaien, wat erg handigisvoordrukketuiniers.

Bovendienverdichtdeze plant het gazon, waardoor het veelzachterwordt om aan te raken en op te lopen. Het voorkomtookdatbepaaldeongewensteplanten, zoalspaardenbloemen, bloeien. Bakkertuinderswetendatdwergklaver de sleutelistoteengezond en mooi gazon.

Wist je dat?

Dwergklaverwordtvaakgebruikt om de kwaliteit van gras op golfbanen en voetbalvelden te verbeteren. Doorzijnverdichtendeeigenschappenzorgt het vooreengladder en dikkergrasoppervlak, watideaalisvoorgazonsporten.

Dezesoortwordtookgebruiktalsvoervoorkoeien en geiten, omdatzerijkisaaneiwitten en mineralen. De tuinders van Bakkerradenboeren die de kwaliteit van hun productenwillenverbeterenaan om deze op hun akkers te planten.

Het wordtookgebruikt in de fytotherapie. De bladerenhebbenontstekingsremmende en diuretischeeigenschappen en wordengebruikt om urine- en nieraandoeningen te behandelen.

De plant wordtgebruikt om insectenplagen, vooralengerlingen, te bestrijdendoor hun roofdieren, de nematoden, aan te trekken. Bovendienbevordert het de waterretentie in de bodem, watessentieelisvoor de plantengroei.

Witte klaver Trifolium repens

Witte klaver
Trifolium repens
Uitstekend vers diervoer
Normale prijs € 6,95
Aanbiedingsprijs € 6,95 Normale prijs € 6,95
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%
Je bespaart 20%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wachstumshöhe -16°C (zone 7a)
Wit
Zaaienperiode Maart - Mei, September
Plaats: Volle zon
Waterfrequentie Gematigd
Bloeiperiode Juni - Augustus
In volle grond
Groeihoogte 10 - 15 cm
Soorten klimaten Gematigd klimaat
Over dit product

Dwergklaver: eenzeerpraktische plant vooreengroen gazon

Dwergklaveriseenwinterharde plant die bestandistegenextremetemperaturen en droge, arme grond. Het isdaarombijzondergeschiktvoorregio's met moeilijkeklimatologischeomstandigheden.

Dit ras isbijzonderpopulair in Noord-Amerika, vooral in Canada, vanwege de velevoordelenvoor de biodiversiteit van het gras. Het wordtvaakgemengd met gras in veeltuinen.

De experts van Bakkerbevelen het aanbijtuiniers die eenecologisch en duurzaam gazon willenaanleggen.

De verschillendesoortendwergklaver

Er zijnvelesoortendwergklaver, elk met zijneigenuniekekenmerken. Sommigezijnbeterbestandtegenziekten en insecten, terwijlanderegroterebladeren of kleurrijkerebloemenhebben. Onze ervaringisdat het belangrijkis om voor het planten het ras te kiezendat het bestebijuwbehoeften en klimaatpast.

Bestepraktijkenvoor de teelt van wittedwergklaver

Kiesbij het planten van dwergklavereenzonnige of halfschaduwrijkeplek om je zaden te planten. De grondmoetookgoedgedraineerd en rijkaanvoedingsstoffenzijn. Pas op dat u de dwergklaver niet te veel water geeft, wanthijgeeft de voorkeuraanenigszinsdrogegrond. Wijradenaan in de herfst of winter te zaaienvooreen optimale kieming.

Dezesoortiseen vaste plant, watbetekentdathijelkjaarvanuit de wortelsterugkeert. Dit betekentdat u niet elkjaaropnieuwhoeft te zaaien, wat erg handigisvoordrukketuiniers.

Bovendienverdichtdeze plant het gazon, waardoor het veelzachterwordt om aan te raken en op te lopen. Het voorkomtookdatbepaaldeongewensteplanten, zoalspaardenbloemen, bloeien. Bakkertuinderswetendatdwergklaver de sleutelistoteengezond en mooi gazon.

Wist je dat?

Dwergklaverwordtvaakgebruikt om de kwaliteit van gras op golfbanen en voetbalvelden te verbeteren. Doorzijnverdichtendeeigenschappenzorgt het vooreengladder en dikkergrasoppervlak, watideaalisvoorgazonsporten.

Dezesoortwordtookgebruiktalsvoervoorkoeien en geiten, omdatzerijkisaaneiwitten en mineralen. De tuinders van Bakkerradenboeren die de kwaliteit van hun productenwillenverbeterenaan om deze op hun akkers te planten.

Het wordtookgebruikt in de fytotherapie. De bladerenhebbenontstekingsremmende en diuretischeeigenschappen en wordengebruikt om urine- en nieraandoeningen te behandelen.

De plant wordtgebruikt om insectenplagen, vooralengerlingen, te bestrijdendoor hun roofdieren, de nematoden, aan te trekken. Bovendienbevordert het de waterretentie in de bodem, watessentieelisvoor de plantengroei.

Ref : 000292
Ref : 000292
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe