Aardbei 'Temptation'
Fragaria x ananassa
Ga direct naar productinformatie
1 van 2
"MiddelgroteaardbeiplantTemptation:eenesthetische remontante aardbeiplant die heerlijkevruchtengeeft.

Bakkerbiedt u de Temptationmiddelgroteaardbeiplantaan. Dit iseenzeeraantrekkelijke en compacte aardbeiplant met weiniguitlopers. Hijisgeschiktvoor de teelt in grotepotten, in de moestuin en in hanging baskets. Hijproduceerteenovervloedaanmiddelgroteaardbeien. Zezijnheerlijkzoet. Deze plant wordtvroeggezaaid. Het draagtvruchten in het eerstejaar. Het iseenherhalingsras, zodat u elkjaarheerlijkeaardbeienkrijgt. Het wordtaanbevolen om warm voor te zaaien. Daarnaafharden en opnieuwplanten.

De verschillendeaardbeienrassen

Er zijnveleandererassenaardbeiplanten. Elkheeftzijneigengebruik en uniekekenmerken. Sommigesoortenworden het liefst in de grondgekweekt, terwijlanderebetergeschiktzijnvoorplantenbakken of potten. De tuinders van Bakkeradviseren u het aardbeienras te kiezendat het bestepastbij de behoeften van uwtuin en culinaire voorkeuren.

Methodevoor het planten van de Temptationmiddelgroteaardbeiplant

Om deze plant te planten, adviseren de experts van Bakkereengoedgedraineerde, zonnigeplek te kiezen. De grondmoet los en rijkzijn, met een pH-waardetussen 5,5 en 6,5. Wijraden u aan de grondvoor te bereidendoor de structuur en textuurervan te verbeteren. Dat kan door er goedverteerdemest of compost in te verwerken. Zorg dan voorvoldoenderuimtetussen de planten. Dit is om eengoedeventilatie en groeimogelijk te maken.

Merk op datregelmatigebewateringnodigis om deze plant te latengroeien. Zorgervoordat de grondvochtigblijft, maar niet drassig. Bescherm de aardbeien dan tegenvogels en anderedieren. Je kuntnetten of mandengebruiken. Onsprofessioneeladviesisdatregelmatigebemesting met organischemeststoffenzalresulteren in eengoedeaardbeienoogst.

Verzorging van de middelgroteaardbeiplantTemptation

Aardbeiplanten, ookdeze, zijngevoeligvoorveelvoorkomendeziekten. Dezeomvattenroest, echtemeeldauw en grauweschimmel. BakkerTuinbouwersadviseren om de plantenregelmatig te controleren. Behandelze dan zonodigsnel. Wijstellenvoordat u ze op eenmilieuvriendelijke manier kweekt. Dit is om het milieu te helpenbeschermen. Het isookeenmethodevoorbiologischebestrijding van ziekten en plagen.

Onze ervaringisdatdezefruitboomvooreengoedevruchtproductieregelmatigverzorgingnodigheeft. Onsprofessioneeladviesisdat het snoeien van de planten na de oogstnieuwebloemen en de groei van nieuwescheuten kan stimuleren. Verwijdervervolgensregelmatigdodestengels en gelebladeren. Dit is om de lucht- en lichtcirculatie te verbeteren. Knip de planten na de laatsteoogstooktot op de grondaf. En beschermzevooraltegenvorstdoor de grond te bedekken met eenlaagmulch."

Aardbei 'Temptation' Fragaria x ananassa

Aardbei 'Temptation'
Fragaria x ananassa
Normale prijs € 3,95
Aanbiedingsprijs € 3,95 Normale prijs € 3,95
Inclusief btw.
Momenteel niet op voorraad

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wachstumshöhe -16°C (zone 7a)
Rood
Juni - September
Zaaienperiode Maart - Juni
Plaats: Volle zon
Plantafstand 35 cm
Waterfrequentie Gematigd
Over dit product

"MiddelgroteaardbeiplantTemptation:eenesthetische remontante aardbeiplant die heerlijkevruchtengeeft.

Bakkerbiedt u de Temptationmiddelgroteaardbeiplantaan. Dit iseenzeeraantrekkelijke en compacte aardbeiplant met weiniguitlopers. Hijisgeschiktvoor de teelt in grotepotten, in de moestuin en in hanging baskets. Hijproduceerteenovervloedaanmiddelgroteaardbeien. Zezijnheerlijkzoet. Deze plant wordtvroeggezaaid. Het draagtvruchten in het eerstejaar. Het iseenherhalingsras, zodat u elkjaarheerlijkeaardbeienkrijgt. Het wordtaanbevolen om warm voor te zaaien. Daarnaafharden en opnieuwplanten.

De verschillendeaardbeienrassen

Er zijnveleandererassenaardbeiplanten. Elkheeftzijneigengebruik en uniekekenmerken. Sommigesoortenworden het liefst in de grondgekweekt, terwijlanderebetergeschiktzijnvoorplantenbakken of potten. De tuinders van Bakkeradviseren u het aardbeienras te kiezendat het bestepastbij de behoeften van uwtuin en culinaire voorkeuren.

Methodevoor het planten van de Temptationmiddelgroteaardbeiplant

Om deze plant te planten, adviseren de experts van Bakkereengoedgedraineerde, zonnigeplek te kiezen. De grondmoet los en rijkzijn, met een pH-waardetussen 5,5 en 6,5. Wijraden u aan de grondvoor te bereidendoor de structuur en textuurervan te verbeteren. Dat kan door er goedverteerdemest of compost in te verwerken. Zorg dan voorvoldoenderuimtetussen de planten. Dit is om eengoedeventilatie en groeimogelijk te maken.

Merk op datregelmatigebewateringnodigis om deze plant te latengroeien. Zorgervoordat de grondvochtigblijft, maar niet drassig. Bescherm de aardbeien dan tegenvogels en anderedieren. Je kuntnetten of mandengebruiken. Onsprofessioneeladviesisdatregelmatigebemesting met organischemeststoffenzalresulteren in eengoedeaardbeienoogst.

Verzorging van de middelgroteaardbeiplantTemptation

Aardbeiplanten, ookdeze, zijngevoeligvoorveelvoorkomendeziekten. Dezeomvattenroest, echtemeeldauw en grauweschimmel. BakkerTuinbouwersadviseren om de plantenregelmatig te controleren. Behandelze dan zonodigsnel. Wijstellenvoordat u ze op eenmilieuvriendelijke manier kweekt. Dit is om het milieu te helpenbeschermen. Het isookeenmethodevoorbiologischebestrijding van ziekten en plagen.

Onze ervaringisdatdezefruitboomvooreengoedevruchtproductieregelmatigverzorgingnodigheeft. Onsprofessioneeladviesisdat het snoeien van de planten na de oogstnieuwebloemen en de groei van nieuwescheuten kan stimuleren. Verwijdervervolgensregelmatigdodestengels en gelebladeren. Dit is om de lucht- en lichtcirculatie te verbeteren. Knip de planten na de laatsteoogstooktot op de grondaf. En beschermzevooraltegenvorstdoor de grond te bedekken met eenlaagmulch."

Ref : 020822
Ref : 020822
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe