Framboos 'Sumo 2' (x2)
Rubus idaeus sumo 2
De grootste framboos
Ga direct naar productinformatie
Lage prijs
1 van 3
Heerlijke, zoete, vlezigevruchten!

De Sumo 2 remontant frambozenboomisideaalvoorzijnsappige, zoete, vlezigebessen. Als u eenkleurrijke en fruitigeboomgaardwiltcreëren, overweeg dan dezetuinbouwfruitboom. Dezebossige plant islid van de Rosaceaefamilie. De Latijnsenaamis "Rubusidaeus Sumo 2". De struikiszeerkrachtig en kan gemakkelijkeenhoogte van 1,50 m en eenbreedte van 1 m bereiken. Hijheeftmiddengroenblad met witbehaardeonderkant. De tweejarigevertakkendestengelsdragensappigegrotedonkerrodevruchten, perfectvoorhetmaken van onweerstaanbaargebak en jam. De mooiebloemen van dezeframbozenboomzijnzeergoedvoor de honing. Zeverschijnen in hetvoorjaarop de scheuten van het vorige jaar. Dezerosaceaheefthetvoordeeldathetzelfvruchtbaaris. Hijheeft echter geeninsectenbestuiversnodigvoorzijnvoortplanting.

Deze remontante frambooskan worden gecombineerdmet allerlei planten en fruitbomen in uwtuin. Om de voor hem schadelijkeinsectenteweren, ishetraadzaam er enkelehysopplantennaastte planten. Dezezullenbladluizen wegjagen methunessentiëleoliën. Vergeet-me-nietjes en lupines worden ookaanbevolenom de frambozenwormtegentehouden. Aangezien "Rubusidaeus Sumo 2" zeerhoninghoudendis, trekthijbijen in groteaantallenaan. Hetkandusgunstigzijnvoor andere soorten. Plant uwframbozenboomdaarom samen metzelfsterielefruitbomen, zoalspruimen-, appel- en amandelbomen. Deze planten hebben andere bomenomzichheennodigomtekunnenbevruchten.

Ditzeerwinterhardeframbozenraskan extreme temperaturenverdragen. Hijwordthetbest geplant van oktober tot maart. Geefheteen lichte plek in hetzonlicht. Halfschaduwismeerdanaanbevolen. Ditzaluwframbozenboomhelpenbloeien. Net als andere frambozenplantengedijtdeze plant in vochtige, humusrijkegrond die niettekalkrijkis en natuurlijkgoedgedraineerd. Als je eenmaal de juisteplek hebt gevonden, hoef je alleennogmaar de volgendestappentevolgenvooreensuccesvolleteelt. Voordat u uwfruitboom plant, begint u methetinkorten van de kalewortelsomze uniform temaken. Laatzedaneendag in de pralineweken. Ditzaluw boom helpenweertegroeien. Graafeensleuf van ongeveer 30 cm diep en 40 cm breed. Meng vervolgens de grondmetcompost. Neem de tijdomstenen en onkruidteverwijderen die de groei van uwfruitboomkunnenbelemmeren. Plaats nu uw planten op 80 cm afstand van elkaar in rijenmeteenonderlingeafstand van 1,5 m. Vooreengoedeuitlijningkun je eentouwtjegebruiken. Eindig de operatiemethetopvullen van de geul. Zorgervoordat de kraaggelijkligtmet de grond.

De Sumo 2 klimframboosvergtzeer weinig onderhoud. Vergeetnietregelmatigwatertegeven, vooral in hetjaar na het planten. Geef hem ookvoldoendewatertijdens de drogezomermaanden. Om de grond van uwfruitboomvruchtbaartehouden, verrijkt u dezemetmeststoffen. Kies producten die speciaalzijnontwikkeldvoorroodfruit. Kunstmestwordtaanbevolen in hetvoorjaar, en compostofmest in hetnajaar. Eenbeetjesnoeienisookaanteraden in de winter. Ditis des tebelangrijker als je mooievruchtenwiltzien. Verwijder van november tot februari de stengels van hetlopendejaar, onderhetdeeldat in de herfstvruchtendroeg. Zorgervoordat je 6 tot 8 knoppenoverhoudt.

De eersteoogst van de remontante framboosismeestal in juni van de zijtakken van het vorige jaar. De tweedeoogstvindtplaats in de latezomer of vroegeherfst op de jongescheuten.

Framboos 'Sumo 2' (x2) Rubus idaeus sumo 2

Framboos 'Sumo 2' (x2)
Rubus idaeus sumo 2
De grootste framboos
Normale prijs € 5,95
Aanbiedingsprijs € 5,95 Normale prijs € 5,95
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 5%
Je bespaart 8%
Je bespaart 10%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wachstumshöhe -22°C (zone 6a)
Rood
Bloeiperiode Mei - Juli, September
Plantperiode Februari - Mei, Oktober - December
Juli - September
Plaats: Volle zon
Plaats: Halfschaduw
Plantafstand 40 - 50 cm
Waterfrequentie Gematigd
Groeihoogte 150 cm
Over dit product

Heerlijke, zoete, vlezigevruchten!

De Sumo 2 remontant frambozenboomisideaalvoorzijnsappige, zoete, vlezigebessen. Als u eenkleurrijke en fruitigeboomgaardwiltcreëren, overweeg dan dezetuinbouwfruitboom. Dezebossige plant islid van de Rosaceaefamilie. De Latijnsenaamis "Rubusidaeus Sumo 2". De struikiszeerkrachtig en kan gemakkelijkeenhoogte van 1,50 m en eenbreedte van 1 m bereiken. Hijheeftmiddengroenblad met witbehaardeonderkant. De tweejarigevertakkendestengelsdragensappigegrotedonkerrodevruchten, perfectvoorhetmaken van onweerstaanbaargebak en jam. De mooiebloemen van dezeframbozenboomzijnzeergoedvoor de honing. Zeverschijnen in hetvoorjaarop de scheuten van het vorige jaar. Dezerosaceaheefthetvoordeeldathetzelfvruchtbaaris. Hijheeft echter geeninsectenbestuiversnodigvoorzijnvoortplanting.

Deze remontante frambooskan worden gecombineerdmet allerlei planten en fruitbomen in uwtuin. Om de voor hem schadelijkeinsectenteweren, ishetraadzaam er enkelehysopplantennaastte planten. Dezezullenbladluizen wegjagen methunessentiëleoliën. Vergeet-me-nietjes en lupines worden ookaanbevolenom de frambozenwormtegentehouden. Aangezien "Rubusidaeus Sumo 2" zeerhoninghoudendis, trekthijbijen in groteaantallenaan. Hetkandusgunstigzijnvoor andere soorten. Plant uwframbozenboomdaarom samen metzelfsterielefruitbomen, zoalspruimen-, appel- en amandelbomen. Deze planten hebben andere bomenomzichheennodigomtekunnenbevruchten.

Ditzeerwinterhardeframbozenraskan extreme temperaturenverdragen. Hijwordthetbest geplant van oktober tot maart. Geefheteen lichte plek in hetzonlicht. Halfschaduwismeerdanaanbevolen. Ditzaluwframbozenboomhelpenbloeien. Net als andere frambozenplantengedijtdeze plant in vochtige, humusrijkegrond die niettekalkrijkis en natuurlijkgoedgedraineerd. Als je eenmaal de juisteplek hebt gevonden, hoef je alleennogmaar de volgendestappentevolgenvooreensuccesvolleteelt. Voordat u uwfruitboom plant, begint u methetinkorten van de kalewortelsomze uniform temaken. Laatzedaneendag in de pralineweken. Ditzaluw boom helpenweertegroeien. Graafeensleuf van ongeveer 30 cm diep en 40 cm breed. Meng vervolgens de grondmetcompost. Neem de tijdomstenen en onkruidteverwijderen die de groei van uwfruitboomkunnenbelemmeren. Plaats nu uw planten op 80 cm afstand van elkaar in rijenmeteenonderlingeafstand van 1,5 m. Vooreengoedeuitlijningkun je eentouwtjegebruiken. Eindig de operatiemethetopvullen van de geul. Zorgervoordat de kraaggelijkligtmet de grond.

De Sumo 2 klimframboosvergtzeer weinig onderhoud. Vergeetnietregelmatigwatertegeven, vooral in hetjaar na het planten. Geef hem ookvoldoendewatertijdens de drogezomermaanden. Om de grond van uwfruitboomvruchtbaartehouden, verrijkt u dezemetmeststoffen. Kies producten die speciaalzijnontwikkeldvoorroodfruit. Kunstmestwordtaanbevolen in hetvoorjaar, en compostofmest in hetnajaar. Eenbeetjesnoeienisookaanteraden in de winter. Ditis des tebelangrijker als je mooievruchtenwiltzien. Verwijder van november tot februari de stengels van hetlopendejaar, onderhetdeeldat in de herfstvruchtendroeg. Zorgervoordat je 6 tot 8 knoppenoverhoudt.

De eersteoogst van de remontante framboosismeestal in juni van de zijtakken van het vorige jaar. De tweedeoogstvindtplaats in de latezomer of vroegeherfst op de jongescheuten.

Ref : 017155
Ref : 017155
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe