Rozemarijn zaden
Salvia rosmarinus
Ga direct naar productinformatie
1 van 3
Alles over rozemarijn

Rozemarijn is eenaromatische plant uit de Lamiaceaefamilie. Hijgroeitlangzaam en is genoemdnaar de nabijheid van de dauw en de zee. Hijkanuitgroeien tot eenkleinegroenblijvendestruik met prachtigelichtblauwebloemen. Eenuitstekendehoningplant, dezesoorttrektbijen en vlindersaan. In de keukenwordthetbeschouwdalseenaromatischkruidbijuitstekvoorgrillen en kokenvanwegezijnheerlijkesmaak en aroma. Bakker hoveniersbiedt u de mogelijkheidomdezesoort, die het helejaar door geoogstkanworden, tekweken.

De verschillendesoortenrozemarijn

Erzijnverschillendesoortenrozemarijn. Zo is de officinalerozemarijneensoort die wordtgekweektomzijnmedicinale en culinaireeigenschappen. De struikvormigevariëteit is groter en wordtgebruiktvoortuindecoratie. Erzijnookdwergsoorten. Zezienergeweldiguit in rotstuinen of in borders.

U kuntookbonterozemarijnvinden, zoals 'Tuscan Blue' en 'Prostratus', die crème en geelbontebladerenhebben. Dezerassenzijnbijzondermooi in perken of borders.

Hoe kweek en onderhoudikrozemarijn?

Om rozemarijnteplanten, zaait u het onderglas en verplant u de jongeplantenalszegrootgenoegzijn of zet u ze in potten. De kieming en groei van dezesoort is echterbetrekkelijktraag.

U kunt het ookbinnenshuiskweken door het bijeenzonnigraamteplaatsen of door kweeklampentegebruikenomvoldoendelichttegeven. De specialisten van Bakker advisereneengoedeafwateringtehandhaven en nietteveel water tegevenomwortelrottevoorkomen.

Rozemarijn is eenideale plant voordrogetuinen en kustgebiedenvanwegezijndroogtebestendigheid. Hijgeeft de voorkeuraangoedgedraineerdegrond en eenplaats in de vollezon. Deze plant hoortthuis in xerofieletuinen.Hij is resistenttegenziekten en insecten, waardoorhijgemakkelijkteonderhouden is.

Het kaninvasiefzijn in sommigegebieden. Houd hem in de gaten en snoei hem regelmatigom hem in goedeconditietehouden. U kuntuwtuin en padenafbakenen met dezeprachtigeborderplant. Dezesoort is ookeenuitstekendebodembedekker door zijngroenblijvendeblad.

Wist je dat?

In de oudheidgebruikten de Griekenrozemarijntakkenomkronentemaken, omdatzegeloofdendatdithungeheugenzoustimuleren. Het blijktdatdezepraktijknietzover van de waarheid lag, want eenwetenschappelijkestudieheeftaangetoonddat het inhaleren van etherischeolie van rozemarijn de concentratiehelptverbeteren.

Interessant is dat de essentiëleolie van rozemarijnookwordtgebruikt in de cosmetische en farmaceutischeindustrievanwegezijnantiseptische en ontstekingsremmendeeigenschappen.

De professionals van Bakker bevelendezeveelzijdige plant aanbij tuin liefhebbers!

Rozemarijn zaden Salvia rosmarinus

Rozemarijn zaden
Salvia rosmarinus
Normale prijs € 3,65
Aanbiedingsprijs € 3,65 Normale prijs € 3,65
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%
Je bespaart 20%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wachstumshöhe -11°C (zone 8a)
Groen
Juni - September
Zaaienperiode Mei - Juni
Plaats: Volle zon
Plantafstand 40 cm
Waterfrequentie Laag
Over dit product

Alles over rozemarijn

Rozemarijn is eenaromatische plant uit de Lamiaceaefamilie. Hijgroeitlangzaam en is genoemdnaar de nabijheid van de dauw en de zee. Hijkanuitgroeien tot eenkleinegroenblijvendestruik met prachtigelichtblauwebloemen. Eenuitstekendehoningplant, dezesoorttrektbijen en vlindersaan. In de keukenwordthetbeschouwdalseenaromatischkruidbijuitstekvoorgrillen en kokenvanwegezijnheerlijkesmaak en aroma. Bakker hoveniersbiedt u de mogelijkheidomdezesoort, die het helejaar door geoogstkanworden, tekweken.

De verschillendesoortenrozemarijn

Erzijnverschillendesoortenrozemarijn. Zo is de officinalerozemarijneensoort die wordtgekweektomzijnmedicinale en culinaireeigenschappen. De struikvormigevariëteit is groter en wordtgebruiktvoortuindecoratie. Erzijnookdwergsoorten. Zezienergeweldiguit in rotstuinen of in borders.

U kuntookbonterozemarijnvinden, zoals 'Tuscan Blue' en 'Prostratus', die crème en geelbontebladerenhebben. Dezerassenzijnbijzondermooi in perken of borders.

Hoe kweek en onderhoudikrozemarijn?

Om rozemarijnteplanten, zaait u het onderglas en verplant u de jongeplantenalszegrootgenoegzijn of zet u ze in potten. De kieming en groei van dezesoort is echterbetrekkelijktraag.

U kunt het ookbinnenshuiskweken door het bijeenzonnigraamteplaatsen of door kweeklampentegebruikenomvoldoendelichttegeven. De specialisten van Bakker advisereneengoedeafwateringtehandhaven en nietteveel water tegevenomwortelrottevoorkomen.

Rozemarijn is eenideale plant voordrogetuinen en kustgebiedenvanwegezijndroogtebestendigheid. Hijgeeft de voorkeuraangoedgedraineerdegrond en eenplaats in de vollezon. Deze plant hoortthuis in xerofieletuinen.Hij is resistenttegenziekten en insecten, waardoorhijgemakkelijkteonderhouden is.

Het kaninvasiefzijn in sommigegebieden. Houd hem in de gaten en snoei hem regelmatigom hem in goedeconditietehouden. U kuntuwtuin en padenafbakenen met dezeprachtigeborderplant. Dezesoort is ookeenuitstekendebodembedekker door zijngroenblijvendeblad.

Wist je dat?

In de oudheidgebruikten de Griekenrozemarijntakkenomkronentemaken, omdatzegeloofdendatdithungeheugenzoustimuleren. Het blijktdatdezepraktijknietzover van de waarheid lag, want eenwetenschappelijkestudieheeftaangetoonddat het inhaleren van etherischeolie van rozemarijn de concentratiehelptverbeteren.

Interessant is dat de essentiëleolie van rozemarijnookwordtgebruikt in de cosmetische en farmaceutischeindustrievanwegezijnantiseptische en ontstekingsremmendeeigenschappen.

De professionals van Bakker bevelendezeveelzijdige plant aanbij tuin liefhebbers!

Ref : 020912
Ref : 020912
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe