Winterwortel 'Amsterdamse Bak 2'
Daucus carota amfine
Ga direct naar productinformatie
1 van 2
Wat je moetweten over ditras.

De Amfine Amsterdam wortel is eenvroegras met eenheerlijkzoetesmaak en eenlengte van ongeveer 15 cm. Hijheefteenfeloranjecilindervormigewortel. Om met ditvroegerasgoederesultatentebereiken, adviseert Bakker hoveniersom de grond in de tuinvochtigtehouden met behulp van mulch of eenbeschermendesluier.

De verschillendesoortenwortelen

Er zijnverschillendesoortenwortelen, elk met eenverschillendevorm en oogstperiode. De korterassengroeiensneller dan de puntige. De oogsttijdligtgewoonlijktussen 80 en 200 dagen. De eerstezaailingenkunnenvanafmaartbuitenwordengezaaid op eendiepte van 1 of 2 cm. Zekunnenook van mei tot juniwordengezaaid. De telers van Bakker wijzeneropdatzaaien op een bed de kiemingaanzienlijkversnelt. Om ervoortezorgendatuwwortelengoedgroeien, moet u de grondgoedgedraineerdhouden. Vooreengoedegroei van de wortelenmoeten de rijen 20 cm uitelkaarstaan.

De halflangeAmsterdamsewortelkan, net alsanderevroegerassen, vanafjanuari op eenverwarmd bed wordengezaaid. Voor de zomer- en herfstteeltradenwijaan Improved Nantaisewortelentezaaien. Op de marktvindt u ookbeproefdewortelenzoals de korte rode Hollandsewortel, de langegladdeMeaux-wortel en de lange Colmar-wortel. Voor verse wortelengedurende het heleseizoenradenwijaan de snelgroeienderassenom de driewekentezaaien.

Planttipsvoor de AmsterdamseAmfinewortel

De zaden van de Amsterdam Amfinewortelmoetendirect in de grondwordengezaaid in rijen met eenonderlingeafstand van 20-25 cm. In het 2 tot 3 bladstadiumraden de specialisten van Bakker aan de plantenuittedunnenomalleen de krachtigstetebehouden. U moet de plantenookafdekken met eenbeschermingsnetomtevoorkomendatwortelvliegentoegangkrijgen. De plantenkunnenwordengeoogst van maarttotjuni.

De AmsterdamseAmfine-wortel is bijzondergeschiktvoorregio's met eengematigdklimaat. Hijkanechterook in warmerestrekenwordengekweekt, met ietsmeerzorg. Kieseenzonnigeplekvoordezesoort, want hijheeftgoedzonlichtnodigomzichgoedtekunnenontwikkelen. Zorgerookvoordat de grondgoedgedraineerd is omwortelrottevoorkomen.

Verzorgingstipsvoor de AmsterdamseAmfinewortel

Qua verzorgingadviseren de deskundigen van Bakker om de grondregelmatigteschoffelenomdezetebeluchten en onkruidteverwijderen. Houd de grondvochtig door regelmatig water tegeven, vooral in drogeperioden. Bemest de bodem van uwgewasbovendien met eenstikstofrijkemeststof. Naaronzeervaring en kijk op deze plant zaldit de groei van zijnwortelsbevorderen.

Wist je dat?

Hoewel de AmsterdamseAmfine-worteleenwinterhardras is datbestand is tegenziekten en plagen, is het raadzaam de plantenregelmatigtecontroleren op tekenen van ongedierte. Ons team van specialistenraadtookaanmilieuvriendelijketeeltpraktijkentevolgenomovermatiggebruik van chemicaliëntevermijden.

VerzorguwAmfine Amsterdam wortelzorgvuldigomzoete, smakelijkegroententeproduceren.

Winterwortel 'Amsterdamse Bak 2' Daucus carota amfine

Winterwortel 'Amsterdamse Bak 2'
Daucus carota amfine
Normale prijs € 2,95
Aanbiedingsprijs € 2,95 Normale prijs € 2,95
Inclusief btw.
Op voorraad
Meer halen, minder betalen
Je bespaart 10%
Je bespaart 15%
Je bespaart 20%

Beveiligde betaling

Meer dan 75 jaar expertise

Klantenbeoordelingen ★★★★☆

Klantenservice tot uw dienst

Specificaties
Wachstumshöhe -28°C (zone 5a)
Oranje
Maart - Juni
Zaaienperiode Januari - Maart
Plaats: Volle zon
Plaats: Halfschaduw
Waterfrequentie Gematigd
Over dit product

Wat je moetweten over ditras.

De Amfine Amsterdam wortel is eenvroegras met eenheerlijkzoetesmaak en eenlengte van ongeveer 15 cm. Hijheefteenfeloranjecilindervormigewortel. Om met ditvroegerasgoederesultatentebereiken, adviseert Bakker hoveniersom de grond in de tuinvochtigtehouden met behulp van mulch of eenbeschermendesluier.

De verschillendesoortenwortelen

Er zijnverschillendesoortenwortelen, elk met eenverschillendevorm en oogstperiode. De korterassengroeiensneller dan de puntige. De oogsttijdligtgewoonlijktussen 80 en 200 dagen. De eerstezaailingenkunnenvanafmaartbuitenwordengezaaid op eendiepte van 1 of 2 cm. Zekunnenook van mei tot juniwordengezaaid. De telers van Bakker wijzeneropdatzaaien op een bed de kiemingaanzienlijkversnelt. Om ervoortezorgendatuwwortelengoedgroeien, moet u de grondgoedgedraineerdhouden. Vooreengoedegroei van de wortelenmoeten de rijen 20 cm uitelkaarstaan.

De halflangeAmsterdamsewortelkan, net alsanderevroegerassen, vanafjanuari op eenverwarmd bed wordengezaaid. Voor de zomer- en herfstteeltradenwijaan Improved Nantaisewortelentezaaien. Op de marktvindt u ookbeproefdewortelenzoals de korte rode Hollandsewortel, de langegladdeMeaux-wortel en de lange Colmar-wortel. Voor verse wortelengedurende het heleseizoenradenwijaan de snelgroeienderassenom de driewekentezaaien.

Planttipsvoor de AmsterdamseAmfinewortel

De zaden van de Amsterdam Amfinewortelmoetendirect in de grondwordengezaaid in rijen met eenonderlingeafstand van 20-25 cm. In het 2 tot 3 bladstadiumraden de specialisten van Bakker aan de plantenuittedunnenomalleen de krachtigstetebehouden. U moet de plantenookafdekken met eenbeschermingsnetomtevoorkomendatwortelvliegentoegangkrijgen. De plantenkunnenwordengeoogst van maarttotjuni.

De AmsterdamseAmfine-wortel is bijzondergeschiktvoorregio's met eengematigdklimaat. Hijkanechterook in warmerestrekenwordengekweekt, met ietsmeerzorg. Kieseenzonnigeplekvoordezesoort, want hijheeftgoedzonlichtnodigomzichgoedtekunnenontwikkelen. Zorgerookvoordat de grondgoedgedraineerd is omwortelrottevoorkomen.

Verzorgingstipsvoor de AmsterdamseAmfinewortel

Qua verzorgingadviseren de deskundigen van Bakker om de grondregelmatigteschoffelenomdezetebeluchten en onkruidteverwijderen. Houd de grondvochtig door regelmatig water tegeven, vooral in drogeperioden. Bemest de bodem van uwgewasbovendien met eenstikstofrijkemeststof. Naaronzeervaring en kijk op deze plant zaldit de groei van zijnwortelsbevorderen.

Wist je dat?

Hoewel de AmsterdamseAmfine-worteleenwinterhardras is datbestand is tegenziekten en plagen, is het raadzaam de plantenregelmatigtecontroleren op tekenen van ongedierte. Ons team van specialistenraadtookaanmilieuvriendelijketeeltpraktijkentevolgenomovermatiggebruik van chemicaliëntevermijden.

VerzorguwAmfine Amsterdam wortelzorgvuldigomzoete, smakelijkegroententeproduceren.

Ref : 000330
Ref : 000330
meer...
Trusted Shops Label Bakker
Trust ecommerce Europe